Lauke instaliuotos garso, šviesos ar vaizdo sistemos gali pagyvinti aplinką, patraukti žmonių dėmesį, teikti informaciją arba atlikti kitą numatytą funkciją. Visoms lauko sąlygomis veikiančioms sistemoms keliami aukšti atsparumo aplinkos poveikiui reikalavimai, todėl siekiant aukšto patikimumo – būtina naudoti kokybiškiausias instaliacines medžiagas ir profesionalią darbui lauke pritaikytą įrangą.

Lauko instaliacijos sistemų pavyzdžiai:

Lauko informaciniai ekranai
Lauko LED ekranai skirti reklamai
Lauko apšvietimo sistemos
Lauko įgarsinimo sistemos